Korenine psihoanalize lahko navežemo na tisočletni trud človeške kulture, da bi spoznavala mentalno delovanje. Psihoanaliza je nekaj živega, ki se neprestano razvija, prilagaja in oplaja ob novih izzivih novih časov. Proces integracije in obogatitve z elementi krajevnih kultur se je nadaljeval skozi celo prejšnje stoletje, od samega začetka psihoanalize, in rezultat je danes zanimivo in cvetoče drevo z mnogimi vejami – šolami, ki so pognale iz Freudovega debla.

 

Iz tega drevesa sem se hranil, še posebno s sadeži, ki so jih razvijali Donald Winnicott, Melanie Klein, Jose Bleger, Heinz Kohut, Hans Loewald, Daniel Stern, Otto Kernberg, Thomas Ogden, Ferdinando Vanni, Antonio Alberto Semi, Antonino Ferro, Stefano Bolognini, Giuseppe Civitarese in mnogi drugi.

Rojstni kraj
Matura
Univerza
Psihiatrija in psihoanalitično izobraževanje
Vodja Centra za mentalno zdravje
Psihoanalitična privatna praksa
Član SPI in IPA
Širjenje psihoanalize
PIEE - Vzhodna Evropa
Učni analitik SPI
Kitajska
International New Groups Committee
Slovenija

Rojen v Trstu.

Matura na slovenskem znanstvenem liceju “France Prešeren” v Trstu.

Medicina v Padovi.

Specializacija v psihiatriji v Milanu.
Začetek dela v Tržaški psihiatrični bolnici z ekipo prof. Franca Basaglie.
Začetek učne analize v Benetkah v okviru izobraževanja v Società Psicoanalitica Italiana (SPI).

V Devinsko-Nabrežinski občini vodi prvi teritorialni Center za mentalno zdravje ustanovljen v okviru Tržaške službe za mentalno zdravje.

Primarij v Tržaški službi za mentalno zdravje.
Prehod na delni delovni čas in začetek privatne psihoanalitične prakse.

Po zaključenem izobraževanju postane psihoanalitik član SPI in International Psychoanalytic Association (IPA).
Zapusti službo za mentalno zdravje in postane primarij Službe za psihologijo in psihoterapijo doraščajoče dobe pri Tržaški zdravstveni enoti.

Zapusti javno službo in se ukvarja izključno s psihoanalitično in psihoterapevtsko klinično prakso, kar nadaljuje tudi danes.
Začne se zanimati za razvoj psihoanalize v Vzhodni – postkomunistični Evropi.

IPA in Evropska psihoanalitična federacija (EPF) ga imenujeta za Direktorja Han Groen Prakken Psychoanalytic Institute for Eastern Europe do 2014.
Svetovalec pri Instituto latinoamericano de Psicoanalisis.

 

Učni analitik pri SPI.

Član IPA Site Visit Committee za Kitajsko.

Co-Chair za Evropo pri IPA International New Groups Committee.

Ustanovni član Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP).

1942
1961
1967
1970
1975
1980
1984
1990
2002
2003
2007
2013
2014